στοιχεία της εταιρείας


Γραφείο:
Ermou 56 
105 63 Athens 
Ελλάδα

Τηλέφωνο:
+49 221 975 855 0

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
[email protected] 

Έδρα (διεύθυνση επικοινωνίας):
lizengo GmbH & Co. KG 
Eiler Str. 3
51107 Colonia
Γερμανία 


Μητρώο: Juzgado de Primera Instancia de Colonia (Amtsgericht Köln)  
Αριθμός μητρώου: HRA 31074 

Η lizengo GmbH & Co. KG εκπροσωπείται από την προσωπικώς ευθυνόμενη εταίρο της, την lizengo Verwaltungs-GmbH, μητρώο: Amtsgericht Köln, HRB 80845. Αυτή με τη σειρά της εκπροσωπεί ο διευθύνων σύμβουλος
Tobias M. Zielke.   

Αριθμός φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 27, του Umsatzsteuergesetz (γερμανικός νόμος περί φόρου κύκλου εργασιών): DE300415886  

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Η lizengo GmbH & Co. KG δεν πρόκειται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτησίας καταναλωτών.

Υπεύθυνος/η υπό την έννοια του άρθρου 55, παράγραφος 2, της RStV: 
Maurice Stommel, lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Colonia

 

  • Tobias M. Zielke

    Διευθύνων σύμβουλος: Tobias M. Zielke

Είδατε τελευταία
Live Chat Live Chat