Κλείσιμο φίλτρου
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
σελίδα 1 του 1
1

Microsoft Visio

Το Microsoft Visio είναι ένα επαγγελματικό λειτουργικό εξομοίωσης και ανήκει στην σειρά Office. Με το MS Visio μπορείτε να δημιουργήσετε διαγράμματα όλων των ειδών. Σύνθετες πληροφορίες, διαδικασίες και συστήματα απεικονίζονται και είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν. Αυτό σας επιτρέπει να προετοιμαστείτε με σαφήνεια, ακόμη και για περίπλοκα ζητήματα και να τα χρησιμοποιήσετε για παρουσιάσεις. Το Microsoft Office Visio πληροί όλες τις προϋποθέσεις, οποίες σας είναι απαραίτητες, για να διαχειριστείτε μεγάλο όγκο δεδομένων γρήγορα και απλά σε ελκυστικά διαγράμματα.

Κατασκευάστε διαγράμματα γρήγορα με το Πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης

Είτε θέλετε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής σε ένα πρόγραμμα, ένα οργανόγραμμα να τακτοποιήσετε, να τεκμηριώσετε μια επιχειρηματική διαδικασία, να σχεδιάσετε μια σύνοψη ή να απεικονίσετε ένα δίκτυο-IT – στο πλούσιο σύνολο έτοιμων σχημάτων βρίσκετε στο MS Visio γρήγορα το κατάλληλο σχέδιο για τους σκοπούς σας. Το Layout σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε και να προσαρμοστείτε απλά με το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα, χρώματα ή τα κείμενα για να απλοποιήσετε την σύνθετη παροχή περιεχομένου. Επιλέξτε στο Microsoft Visio αναμεσά από χιλιάδες σχήματα, οποία ανταποκρίνονται με τα κοινά πρότυπα της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων UML 2.4 (Unified Modeling Language), το BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) και το IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Το Microsoft Office Visio σας βοηθά σε αυτό να διαμορφώσετε επαγγελματικά διαγράμματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο εργασιακό περιβάλλον.

Απλούστερη μεταφορά αρχείων/δεδομένων στο Microsoft Visio

Το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης υποστηρίζει τη σύνδεση με οποιαδήποτε διαχείριση βάσεων καθώς και με τους πίνακες- Excel και διευκολύνει την εισαγωγή των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα τα αρχεία σας, και αυτά πάντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Επιπλέων στο Microsoft Visio είναι η δημιουργία διαγραμμάτων με τις περισσότερες εφαρμογές-Office συμβατή και μπορείτε τόσο απλά να συνδέονται σε άλλα αρχεία. Χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα σας για παρουσιάσεις, έκθεση πεπραγμένων και δημοσιεύσεις. Εξοικονομείστε περισσότερο χρόνο, δεδομένου όλα τα διαγράμματα μόνο μια φορά με το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης χρειάζεται να δημιουργηθούν και μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Το Microsoft Office Visio είναι ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Office για όλων των ειδών τα διαγράμματα. Το Visio μπορείτε να το αγοράσετε μόνο ως μεμονωμένο τίτλο. Το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνετε σε κανένα πακέτο-Office. Χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες του MS Visio και φέρετε κοντά για άλλα υλικά ακόμη και σύνθετα περιεχόμενα.

Το Microsoft Visio είναι ένα επαγγελματικό λειτουργικό εξομοίωσης και ανήκει στην σειρά Office. Με το MS Visio μπορείτε να δημιουργήσετε διαγράμματα όλων των ειδών. Σύνθετες πληροφορίες,... ενημερωθείτε περισσότερο »
Κλείσιμο παραθύρου
Microsoft Visio

Το Microsoft Visio είναι ένα επαγγελματικό λειτουργικό εξομοίωσης και ανήκει στην σειρά Office. Με το MS Visio μπορείτε να δημιουργήσετε διαγράμματα όλων των ειδών. Σύνθετες πληροφορίες, διαδικασίες και συστήματα απεικονίζονται και είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν. Αυτό σας επιτρέπει να προετοιμαστείτε με σαφήνεια, ακόμη και για περίπλοκα ζητήματα και να τα χρησιμοποιήσετε για παρουσιάσεις. Το Microsoft Office Visio πληροί όλες τις προϋποθέσεις, οποίες σας είναι απαραίτητες, για να διαχειριστείτε μεγάλο όγκο δεδομένων γρήγορα και απλά σε ελκυστικά διαγράμματα.

Κατασκευάστε διαγράμματα γρήγορα με το Πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης

Είτε θέλετε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής σε ένα πρόγραμμα, ένα οργανόγραμμα να τακτοποιήσετε, να τεκμηριώσετε μια επιχειρηματική διαδικασία, να σχεδιάσετε μια σύνοψη ή να απεικονίσετε ένα δίκτυο-IT – στο πλούσιο σύνολο έτοιμων σχημάτων βρίσκετε στο MS Visio γρήγορα το κατάλληλο σχέδιο για τους σκοπούς σας. Το Layout σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε και να προσαρμοστείτε απλά με το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα, χρώματα ή τα κείμενα για να απλοποιήσετε την σύνθετη παροχή περιεχομένου. Επιλέξτε στο Microsoft Visio αναμεσά από χιλιάδες σχήματα, οποία ανταποκρίνονται με τα κοινά πρότυπα της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων UML 2.4 (Unified Modeling Language), το BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) και το IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Το Microsoft Office Visio σας βοηθά σε αυτό να διαμορφώσετε επαγγελματικά διαγράμματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο εργασιακό περιβάλλον.

Απλούστερη μεταφορά αρχείων/δεδομένων στο Microsoft Visio

Το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης υποστηρίζει τη σύνδεση με οποιαδήποτε διαχείριση βάσεων καθώς και με τους πίνακες- Excel και διευκολύνει την εισαγωγή των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα τα αρχεία σας, και αυτά πάντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Επιπλέων στο Microsoft Visio είναι η δημιουργία διαγραμμάτων με τις περισσότερες εφαρμογές-Office συμβατή και μπορείτε τόσο απλά να συνδέονται σε άλλα αρχεία. Χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα σας για παρουσιάσεις, έκθεση πεπραγμένων και δημοσιεύσεις. Εξοικονομείστε περισσότερο χρόνο, δεδομένου όλα τα διαγράμματα μόνο μια φορά με το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης χρειάζεται να δημιουργηθούν και μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Το Microsoft Office Visio είναι ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Office για όλων των ειδών τα διαγράμματα. Το Visio μπορείτε να το αγοράσετε μόνο ως μεμονωμένο τίτλο. Το πρόγραμμα διανυσματικής διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνετε σε κανένα πακέτο-Office. Χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες του MS Visio και φέρετε κοντά για άλλα υλικά ακόμη και σύνθετα περιεχόμενα.

Είδατε τελευταία
Live Chat Live Chat