ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης σε συμβάσεις εξ αποστάσεως (συμβάσεις καταναλωτών)

Οι καταναλωτές έχουν βάσει νόμου δικαίωμα υπαναχώρησης. Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται σε μια συναλλαγή για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο ούτε σε εμπορική ούτε σε ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει

  • στην περίπτωση σύμβασης προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
  • στην περίπτωση σύμβαση πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών
  • σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από εσάς μέσω μιας ενιαίας παραγγελίας και παραδιδόμενα χωριστά: δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα, κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Κολωνία, Γερμανία, τηλ.: 2111987656, Email: [email protected]) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.


Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς άμεσα και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Εμείς θα επιβαρυνθούμε με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Τέλος δικαιώματος υπαναχώρησης

 

B. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρακάτω έντυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Είδατε τελευταία
Live Chat Live Chat